Formularze: zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – nowe wzory

58

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego br. opublikowano przepisy wykonawcze określające nowe wzory wymagane na podstawie unormowań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Wspomniane powyżej regulacje prawne to rozp. MRPiT z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych (Dz.U. poz. 304).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!