Fundusz Solidarnościowy – ogłoszono jednolite przepisy

46

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1787 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 2192), obecnie zwanej „ustawą o Funduszu Solidarnościowym”. W jednolitym tekście wymienionej powyżej…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!