SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego […] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego […] z dnia […] r nr […] w przedmiocie podatku do nieruchomości za 2016 r. uchyla zaskarżoną decyzję.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułOd nowego roku ruszy system dopłat do czynszu
Następny artykułDane podatkowe dużych firm i podatkowych grup kapitałowych będą ogólnodostępne