Geodezja i gminny rejestr gruntów

Pełnomocnictwo do pobrania wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.

19
„Mam podpisaną umowę dzierżawy gruntu od osoby prywatnej, posiadam również pełnomocnictwo do reprezentowania tej osoby w sprawach urzędowych, związanych z dzierżawą gruntu. Pełnomocnictwo zostało opłacone według ustawowej stawki, pobrałem na jego podstawie wypis i wyrys z rejestru gruntów, jednak, przy

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.