Gmina współfinansuje pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wyjaśnienie MPiPS

341

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienie dotyczące obowiązku współfinansowania przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wątpliwości, które zrodziły się na tym gruncie w ostatnim czasie, dotyczą interpretacji zapisów ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.)

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!