Goliszewski o spotkaniu Rady Przedsiębiorczości z premierem: KPO stawia ambitne cele

Przedsiębiorcy ocenili podczas czwartkowego spotkania Rady Przedsiębiorczości z premierem Mateuszem Morawieckim, że Krajowy Plan Odbudowy stawia ambitne cele - powiedział PAP prezes BCC Marek Goliszewski.

19

Jak poinformował w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller, premier Mateusz Morawiecki spotkał się rano z przedstawicielami Business Centre Club, Polskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. “Głównym tematem były kwestie związane z Krajowym Planem Odbudowy, Funduszem Odbudowy Europy” – powiedział Müller podczas konferencji prasowej.

Rzecznik rządu przypomniał, że trwają konsultacje ws. KPO. “Zbieramy uwagi ze strony społecznej, również ze strony przedsiębiorców, co do charakteru tego programu oraz uwagi, które są potencjalnie do wdrożenia w najbliższym czasie” – zaznaczył.

Według Marka Goliszewskiego, który brał udział w spotkaniu online z premierem, uzgodniono m.in. sposób przekazywania uwag i postulatów do Krajowego Planu Odbudowy.

“Spotkanie było poświęcone w dużym stopniu określeniu kanałów komunikowania się i sposobowi wciągnięcia do realizacji tego planu pracodawców i pracowników. Umówiliśmy się, że każda z organizacji, która brała udział w tym spotkaniu w ramach Rady Przedsiębiorczości, przedstawi ministrom i wiceministrom odpowiedzialnym za poszczególne filary tego planu swoje wskazówki: co dodać, co usunąć, co poprawić” – poinformował PAP prezes BCC.

Wskazał, że przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości postulowali też m.in. zorganizowanie wysłuchań publicznych ws. Planu. “Zorganizowanie takich wysłuchań wymaga trochę nakładów organizacyjnych, ale uzgodniliśmy z premierem, że zostaną one zorganizowane, by ludzi zachęcić do realizacji tego planu, zarówno na poziomie projektowania, by zgłaszali uwagi, jak i później w procesie wdrożeniowym” – powiedział.

Jak mówił, w ocenie przedstawicieli biznesu konsultacje KPO powinny trwać pół roku, a sam plan jest spóźniony. Dodał jednak, że Rada Przedsiębiorczości ma już wypracowane pewne propozycje związane z Planem, które przedstawiano już po części przedstawicielom rządu.

Goliszewski podkreślił, że sam Krajowy Plan Odbudowy ocenia “dobrze – jako dokument kierunkowy, który daje dobrą diagnozę wyzwań stojących przed gospodarką, pracodawcami i pracownikami”. “Dobrze definiuje słabe punkty polskiej gospodarki, brak cyfryzacji, brak innowacji, zanieczyszczenie środowiska, deficytu, dług publiczny. Powiedzieliśmy premierowi, że dokument stawia ambitne cele” – opisywał.

Według prezesa BCC podczas spotkania z premierem przedstawiciele biznesu podnieśli także szereg kwestii związanych z gospodarką. “Mówiliśmy o braku inwestycji, jak to trzeba poprawić, o systemie bankowym, który staje się niewydolny. Postulowaliśmy zniesienie podatku bankowego, żeby banki mogły udzielać kredytów przedsiębiorstwom w szerszym niż dotąd wymiarze. Mowa była także m.in. o zielonym ładzie, o tym, że w dalszym ciągu nie ma zielonego światła, jeśli chodzi o przepisy prawa dotyczące odnawialnych źródeł energii ani zachęt dla przedsiębiorców, którzy chcieliby inwestować w energię wiatrową” – wskazał.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie.

Oparty na pięciu filarach KPO zaprezentowany został w piątek, a do 2 kwietnia potrwają konsultacje społeczne. Pięć filarów KPO – dokumentu, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, to: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

W skład Rady Przedsiębiorczości wchodzą: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych i Związek Banków Polskich. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ amac/