Gospodarka zdejmuje maseczkę

4

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w samym maju, po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, mocno wystrzelił w górę.

Najlepiej wypadły kategorie ofert pracy opartej na ścisłym kontakcie z ludźmi. Były to w większości zawody usługowe, w tym te związane z rozrywką i rekreacją. Przyczyniło się do tego głównie zniesienie części działań osłonowych oraz chęć nadrobienia przez konsumentów czasów mniejszej aktywności. W sporej części kategorii obecna liczba ogłaszanych miesięcznie wakatów jest już wyższa niż przed epidemią. Wbrew napływającym sygnałom dot. poprawy kondycji gospodarki, wzrosty te powinniśmy wciąż traktować z ostrożnością. Całkiem realne pozostają obawy co do dalszego wzrostu inflacji, która obecnie jest na poziomie istotnie wyższym niż jej wartość docelowa oraz niedoboru niektórych surowców i związanych z tym utrzymujących się zakłóceń w łańcuchach dostaw. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w kwietniu spadła o 0,1 punkt proc. i znalazła się na poziomie równym 6,3%.

Najwięcej nowych ofert pracy pojawiło się w zawodach związanych z pracą fizyczną, a następnie w usługach. Najmniej przybyło ich z kolei dla przedstawicieli zawodów o charakterze technicznym. Jednak nawet w trakcie epidemii w tej grupie notowaliśmy wzrosty. Obecne luzowanie ograniczeń sanitarnych wywołało zastąpienie pracy zdalnej systemem hybrydowym albo nawet całkowitym powrotem do funkcjonowania w trybie offline. Zapotrzebowanie na rozwiązania teleinformatyczne w takiej sytuacji zapewne ulegnie korekcie spadkowej. Z drugiej strony, ożywienie gospodarki spowodowane zniesieniem działań osłonowych, przełożyło się na duże wzrosty w tak zwanych branżach kowidowych. Były to głównie kategorie oparte na ścisłej interakcji międzyludzkiej. Niektóre z nich w samym maju osiągnęły rekordowe wzrosty.

BIEC

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!