Gowin: zapewnienie mieszkań dla Polaków warunkiem rozwoju gospodarczego

Zapewnienie mieszkań dla Polaków to warunek rozwoju gospodarczego, głównie w mniejszych ośrodkach, gdzie nowe miejsca pracy muszą powstawać przy zapewnieniu wystarczającego zasobu mieszkaniowego - mówił w poniedziałek wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin.

12

“Pakiet mieszkaniowy to szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków, w moim przekonaniu to jedno z najważniejszych zadań, które stoją przed naszym rządem” – powiedział minister rozwoju pracy i technologii podczas konferencji poświęconej społecznej części pakietu mieszkaniowego. Dodał, że danie Polakom możliwości “godnego mieszkania w dobrych warunkach to wyzwanie cywilizacyjne i rozwojowe, któremu musimy sprostać”.

Wicepremier zaznaczył, że “zapewnienie mieszkań dla Polaków to warunek rozwoju gospodarczego zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie tworzenie nowych miejsc pracy nie może odbywać się bez zapewnienia wystarczającego zasobu mieszkaniowego”.

Gowin przypomniał, że nowelę z 10 grudnia br. wspierającą rozwój mieszkalnictwa – tzw. społeczną części pakietu mieszkaniowego, przygotowano w resorcie rozwoju, pracy i technologii. Zdaniem wicepremiera rozwiązanie to usprawni i przyspieszy tworzenie społecznego zasobu mieszkaniowego.

Minister podkreślił, że obecna sytuacja epidemiologiczna i wiążące się z nią zagrożenia dla gospodarki były powodem podjęcia w tych rozwiązaniach tematu dodatków mieszkaniowych – czyli głównego leżącego w obszarze mieszkalnictwa świadczenia socjalnego. “Choć mamy nadzieję, że osób potrzebujących będzie jak najmniej, to jednak przygotowaliśmy konkretną pomoc dla tych, którym nagłe pogorszenie sytuacji ekonomicznej grozić będzie utratą dachu nad głową” – mówił.

Jak wyjaśnił wicepremier, z dniem wejścia w życie ustawy rozpocznie się dystrybucja do gmin środków na wypłaty powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii. “Kwota wypłacanego przez 6 miesięcy wsparcia będzie mogła wynieść nawet do 1,5 zł miesięcznie i pokrywać do 75 proc. stawki płaconego czynszu” – wskazał.

Choć ustawa jest jednym z największych projektów z obszaru mieszkalnictwa w ostatnich latach, “nie jest to krok ostatni” – zapowiedział szef MRPiT. “W trakcie prac znajdują się już kolejne projekty, które systematycznie będziemy komunikować. Ich celem będzie dalsze rozwijanie i wzbogacanie mechanizmów prowadzenia polityki mieszkaniowej przez gminy, tak by systematycznie zwiększać opcje zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ich społeczności” – powiedział.

Jak przypomniała na konferencji wiceminister rozwoju Anna Kornecka, nowe przepisy w połączeniu z podwyższonym grantem sprawiają, że dysponujący gruntem samorząd będzie mógł w oparciu o formułę społecznego budownictwa czynszowego zrealizować inwestycje “ponosząc ze swojego budżetu wyłącznie niewielkie koszty operacyjne”.

“Oparcie (…) rozwiązań o działające już od lat spółki TBS oraz samorządy jest jednym z atutów ustawy” – przekonywała. Według niej daje to pewność, że kierowane z budżetu państwa wsparcie trafi do sprawdzonych i doświadczonych w tym segmencie inwestorów. Dodała, że wsparcie w tworzeniu społecznego zasobu mieszkaniowego zapewnią gminom też grunty Skarbu Państwa znajdujące się w zasobie Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN). “W związku z sytuacją ekonomiczną spowodowaną skutkami epidemii w ustawie przewidziano mechanizm wsparcia samorządów, ułatwiający im już teraz rozpoczęcie aktywności w obszarze społecznego budownictwa czynszowego” – zaznaczyła. Przypomniała, że utworzony w tym celu Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa zasilony zostanie kwotą 1,5 mld zł.

Nawiązana przez Krajowy Zasób Nieruchomości współpraca z gminami obejmuje 435 ha gruntów, na których może powstać 18 tys. mieszkań na wynajem – oświadczył w poniedziałek prezes KZN Bartłomiej Druziński. “Współpracujemy ze 125 gminami, z którymi mamy już 57 porozumień. (…) Każda gmina zainteresowana współpracą z KZN będzie mogła otrzymać środki na wsparcie lokalnych projektów z rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa” – poinformował. Dodał, że w I połowie 2021 r. KZN ma zamiar powołać ok. 4-5 regionalnych SIM (Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych). Nowe regulacje – jak mówił – powodują, iż KZN przestaje być bankiem nieruchomości Skarbu Państwa, ale staje się operatorem rządowego programu ułatwiającego budowę mieszkań na wynajem z niższym czynszem.

Kornecka zaznaczyła, że dopłaty do czynszów są skierowane do najemców i podnajemców mieszkań. Jak tłumaczyła, w okresie pandemii te osoby “są zagrożone w pierwszej kolejności ryzykiem eksmisji i to je chcieliśmy chronić”. “Warunki tego wsparcia będą dopasowywane indywidualne do sytuacji każdego z beneficjentów tej pomocy” – mówiła. Dodała, że pomoc jest przewidziana maksymalnie na pół roku, ale może być udzielona na okres wsteczny.

Tzw. społeczna część pakietu mieszkaniowego przewiduje m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS oraz możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ pif/ wkr/ kmz/ pad/