GUS: Bezrobocie we wrześniu wyniosło 9,7%

411

W końcu września 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1539,4 tys. osób (w tym 817,1 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku – takie informacje przekazał GUS. Jest to wynik o 0,2 pkt proc. niższy niż wynikało z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!