Inflacja we wrześniu 2020 r. wyższa niż oczekiwano

32

Według wstępnego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych we wrześniu br. były o 3,2% wyższe wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. i jednocześnie o 0,2% wyższe niż w sierpniu br. Tempo inflacji jest nieznacznie szybsze od oczekiwań. Szczegółowe dane nt. inflacji GUS poda 15 października.

We wrześniu – kolejny miesiąc z rzędu – odnotowano spowolnienie spadku cen paliw do prywatnych środków transportu. Wobec poziomu sprzed roku były one niższe o 9,2%, wobec spadków w sierpniu o 12,3%, a w lipcu o 16,1%. Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny paliw były o 1,6% wyższe niż w sierpniu br.

Ponadto, we wrześniu (r/r) notowaliśmy dalsze spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 2,7% w stosunku do 3% w sierpniu, 3,9% w lipcu i 5,7% w czerwcu. Jednocześnie wrześniowy poziom cen żywności i napojów był o 0,4% niższy niż miesiąc wcześniej. W tym czasie ceny nośników energii wzrosły o 4,6% (r/r) wobec wzrostu o 4,5% w sierpniu br.

W ocenie MR w październiku br. można spodziewać się utrzymania tempa inflacji na poziomie ok. 3,2% (r/r) i ok. 0,2% (m/m). W ujęciu rocznym oczekuje się zbliżonego wzrostu cen żywności i dalszego hamowania spadku cen paliw. Na wyniki miesięczne wpływ będą miały nieco wyższe ceny żywności oraz odzieży i obuwia, których wahania wynikają z czynników sezonowych.

Źródło: MR

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!