Informacje o ukaranych nauczycielach w unijnym systemie IMI

285

Przepisy unijne nakazują wzajemne informowanie się państw członkowskich UE o osobach, które utraciły, także tymczasowo, prawo do wykonywania zawodu – np. o nauczycielach czy lekarzach.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!