Jak interpretować przepisy dotyczące przedłużenia stażu nauczyciela?

373

Proszę o interpretację art. 9d ust. 5 KN w części mówiącej o konieczności ponownego odbycia stażu w związku z nieobecnością nauczyciela w pracy trwającą dłużej niż 1 rok. Czy nieobecność w pracy nauczyciela z powodów, o których mówi art. 9d ust. 5, trwająca dłużej niż 1 rok, jest nieobecnością w trakcie odbywania stażu czy nieobecnością w ogóle? Jeżeli na przykład nauczycielka ma do zakończenia stażu 8 miesięcy i nagle przechodzi na długotrwałe zwolnienie lekarskie, a następnie urlop macierzyński i jej nieobecność trwa dłużej niż 1 rok, to czy musi ona ponownie odbywać staż w związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!