Jak należy poprawnie dokonać wpisów miejsc prowadzonej działalności do CEIDG?

350

„Uaktualniam dane we wpisie do CEIDG (dane podmiotu zostały przeniesione z Rejestru Urzędu Miasta). Między innymi jako miejsce prowadzenia działalności figurowało „cały kraj”. Podmiot ten – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie budowy własnych budynków mieszkaniowych z przeznaczeniem na sprzedaż lub/i wynajem. Również kupuje budynki, remontuje je z przeznaczeniem jak wyżej. Czy powinno się zgłosić do CEIDG adresy tych budynków jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej?”

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!