Jak przeprowadzić zmiany w zatrudnieniu w razie braku godzin dla nauczyciela?

380

Nauczyciel religii zatrudniony na czas nieokreślony realizuje zajęcia w następującym wymiarze: 6/18 w gimnazjum, 6/18 w szkole podstawowej, 3/22 w oddziale przedszkolnym, 2/25 w punkcie przedszkolnym. Taki przydział czynności nie zapewnia pełnego etatu. W związku ze zmianami organizacyjnymi od przyszłego roku szkolnego nie będzie możliwości zatrudnienia nauczyciela w obecnym wymiarze. Czy zgodę na zmianę zatrudnienia lub jej brak nauczyciel powinien wyrazić na piśmie? Jak należy postąpić, jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na skrócenie czasu zatrudnienia?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!