Jak rozliczyć koszty prowadzenia rachunku bankowego

422

Wnioskodawca, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dla celów prowadzonej przez niego działalności zamierza zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie rachunku bankowego i usługi dodatkowe. Zgodnie z tą umową, jako klient Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania premii za lojalność. Czy opłata ponoszona na rzecz banku na podstawie umowy rachunku bankowego z tytułu prowadzenia rachunku bankowego i usług dodatkowych stanowi koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej? Czy otrzymana premia za lojalność będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZasady realizacji programu “Owoce w szkole” w roku szkolnym 2012/2013
Następny artykułMEN: zaleca się, by niektórym uczniom nie zakładać arkuszy ocen