Jak sprawdzić przyszłego zagranicznego kontrahenta i zmniejszyć ryzyko transakcji?

478

Wiedza o przyszłym partnerze biznesowym powinna być w swoim zakresie co najmniej równa tej uzyskiwanej o kontrahencie pochodzącym z Polski. Należy mieć tu szczególnie na uwadze, wiedzę o charakterze ustroju prawnego podmiotów, z którymi chcemy rozpocząć współpracę, dane dotyczące tych podmiotów znajdujące się odpowiednich rejestrach, umocowanie osób reprezentujących kontrahenta, jak też warunki umów, które mają wiązać strony.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!