Jaką zawrzeć umowę z pracownikiem sezonowym?

418

Prowadzę ośrodek wypoczynkowy i zamierzam, jak co roku, zatrudnić pracowników sezonowych. Czy mogę zawrzeć z tymi pracownikami umowy zlecenia?

 

Zatrudniając pracowników sezonowych musi Pani spełnić wszelkie warunki ustanowione w art. 29 k.p., co oznacza, że umowę należy sporządzić na piśmie określając strony umowy oraz jej rodzaj (w omawianym przypadku przypuszczam, że będzie to umowa na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy), datę jej zawarcia oraz podstawowe warunki zatrudnienia, czyli:

  • rodzaj pracy oraz miejsce jej wykonania,
  • wynagrodzenie za pracę ustalone adekwatnie do rodzaju pracy, wraz ze wskazaniem składników płacowych,
  • wymiar obowiązującego danego pracownika czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Ponadto, przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek pisemnego

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułNowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – pełne zinformatyzowanie systemu świadczeń
Następny artykułBudowa telekomunikacyjnych linii kablowych już nie wymaga uzyskania zgłoszenia budowlanego