Jakie składki od dwóch umów cywilnych?

467

Firma zawarła umowę zlecenia, od której odprowadza pełne składki ubezpieczeniowe, a jednocześnie chciałaby podpisać ze zleceniobiorcą umowę o dzieło w trakcie trwania umowy zlecenia. Czy w tej sytuacji jest możliwe zawarcie umowy o dzieło i czy umowa ta podlega oskładkowaniu? Nadmieniam, iż zleceniobiorca nie jest zatrudniony w innej firmie na umowę o pracę ani zlecenie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!