Jarosińska-Jedynak: ruszają konsultacje programu dla Polski Wschodniej w nowej perspektywie funduszy UE

W piątek ruszają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027; potrwają one do 8 kwietnia - poinformowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jak dodała, budżet programu opiewa na 11,4 mld zł.

9

“Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest jedynym z programów w perspektywie 2021-2027, który będzie dysponował większą alokacją niż w perspektywie 2014-2020” – powiedziała podczas briefingu on-line Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister przekazała, że 11,4 miliarda zł to budżet programu dla Polski Wschodniej w nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

“Dziś rozpoczynamy konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które potrwają do 8 kwietnia. Po konsultacjach zbieramy uwagi i te uwagi wprowadzamy do dokumentu. Przygotowujemy go po uwagach przedstawionych przez wszystkich zainteresowanych. W maju planujemy przekazanie dokumentu na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do uzgodnień. Następnie, na przełomie II i III kwartału przeprowadzimy uzgodnienia w ramach Rady Ministrów” – tłumaczyła wiceminister.

Jak dodała, dokument musi uzyskać akceptację Rady Ministrów, tak aby można było przekazać go do negocjacji z KE. “Po oficjalnych negocjacjach z Komisją Europejską będziemy mogli rozpoczynać konkursy. Jeżeli wszystko się uda przeprowadzić zgodnie z planem (…) to zakładamy, że pierwsze konkursy, nabory wniosków powinniśmy uruchomić na przełomie 2021 i 2022 r.” – powiedziała wiceminister.

Przypomniała, że do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

“W nowej perspektywie budżetowej dołączy do nich również część województwa mazowieckiego – oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów – czyli region statystyczny mazowiecki regionalny” – tłumaczyła.

Jak mówiła, nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje; energia i klimat; spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

“Głównym celem naszego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki, ale również wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej” – powiedziała.

Jak tłumaczyła wiceminister, Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie “naturalną kontynuacją inwestycji w obszarach, o których rozwój dbaliśmy do tej pory”. “Nadal chcemy inwestować w innowacje biznesowe, chcemy wspierać start-upy, w ramach Platform Startowych, czy rozwijać infrastrukturę transportową, poprzez niskoemisyjny transport publiczny w miastach, a także ponadregionalną sieć dróg i kolei” – mówiła.

Jarosińska-Jedynak poinformowała, że z uwagi na następstwa COVID-19 “chcemy rozwijać potencjał turystyczny regionu, chcemy inwestować właśnie w te branże, które najbardziej zostały dotknięte pandemią”.

Przekazała, że program – jako dokument – jest dostępny na stronach funduszeeuropejskie.gov.pl i polskawschodnia.gov.pl/konsultacje. Na tej stronie również znajduje się formularz do zgłaszania uwag. Do udziału w konsultacjach resort zaprasza wszystkich zainteresowanych: samorządowców, przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i społecznych, przedstawicieli środowisk akademickich i naukowych, a przede wszystkim mieszkańców.

Jarosińska-Jedynak przypomniała, że program Polski Wschodniej z perspektywy 2014-2020 nadal trwa. “Do tej pory zrealizowaliśmy w nim 2,5 tysiąca projektów, nabory dla przedsiębiorców jeszcze trwają”.

Wśród dotychczasowych efektów tego programu wiceminister wymieniła m.in. wsparcie ponad 3 tysięcy przedsiębiorstw generujące inwestycje prywatne o wartości 1,5 miliarda złotych; wejście na nowe rynki zagraniczne około 240 przedsiębiorców; stworzenie ponad 2 tysięcy miejsc pracy; zakup 322 sztuk ekologicznego taboru dla komunikacji miejskiej w stolicach województw.

“Warto nadmienić, że Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to nie jedyny program, z którego będą korzystały województwa z makroregionu. Każde z tych województw w nowej perspektywie budżetowej będzie miało do dyspozycji środki pochodzące z programu regionalnego” – powiedziała.

Jak informuje MFiPR, Makroregion Polski Wschodniej obejmuje ponad 40 procent powierzchni kraju i jest zamieszkany przez niemal 10,5 miliona osób. To 27 procent ludności Polski. Na tym obszarze znajduje się 286 miast, z których tylko 8 ma więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, a z kolei 202 liczą mniej niż 15 tysięcy mieszkańców. 60 miast to miasta średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Polska Wschodnia odpowiada za wytwarzanie niemal 20 procent produktu krajowego brutto (PKB). Wartość PKB na jednego mieszkańca w tych województwach waha się od 67 do 84 procent średniej krajowej i od 48 do 60 procent średniej unijnej. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ je/