Jednolite przepisy płacowe dla pracowników jednostek resortu sprawiedliwości

6

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lipca 2020 r. pod pozycją 1277 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 26.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r. poz. 420).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!