Jednolite przepisy w sprawie „trzynastek”

451

W Dzienniku Ustaw z dn. 27.09.2013 r. pod pozycją 1144 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 18.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w załączniku do którego został zawarty urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!