Jednolite przepisy w sprawie ustalania składki wypadkowej

375

W Dzienniku Ustaw z dnia 02.08.2013 r. pod pozycją 878 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 29.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, w załączniku do którego zawarte zostało urzędowo ujednolicone rozp. MPiPS z dn. 29.11.2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1692), zwane dalej „rozp. w sprawie ustalania składki wypadkowej”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułNieprzestrzeganie przez mieszkańców zadeklarowanej segregacji odpadów rodzi odpowiedzialność zbiorową całej wspólnoty
Następny artykułLimit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe