Jednolite przepisy wypadkowe dotyczące osób niebędących pracownikami

417

W Dzienniku Ustaw z dnia 20.12.2013 r. pod pozycją 1618 ogłoszono obwieszczenie MPiPS z dn. 09.07.2013 r., w załączniku do którego zawarty został urzędowo ujednolicony tekst rozp. MPiPS z dn. 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. Nr 236, poz. 1992).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułMAiC ogłosiło terminy składania wniosków o dotacje na 2015 r.
Następny artykułNadpłata w składkach na ubezpieczenie społeczne