Jednolity tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

339

W Dzienniku Ustaw z dnia 11.06.2013 r. pod pozycją 672 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w załączniku do którego zawarty został urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), zwanej dalej „u.s.d.g.”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!