Jednorazowy dodatek pieniężny uratuje emerytów przed groszowymi podwyżkami

353

Emeryci i renciści z najniższymi świadczeniami otrzymają dodatki pieniężne, które zrekompensują im groszową w tym roku podwyżkę świadczeń, wynikającą z corocznej waloryzacji. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!