Jednorazowy dodatek uzupełniający należy uwzględnić w trzynastce

304

Zgodnie z art. 48 Karty Nauczyciela nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułResort cyfryzacji precyzuje zapisy dotyczące bibliotek szkolnych
Następny artykułPrenumerowanie pism związanych i niezwiązanych z działalnością firmy