k.c. – Księga czwarta. Spadki – Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058-1088)

569

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1740

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!