k.c. – Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe – Tytuł II. Użytkowanie wieczyste (art. 232-243)

735

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!