k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353-365[1])

708

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 353. § 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. § 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Art. 3531. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!