k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (art. 383[1]-396)

516

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!