k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane (art. 647-658)

600

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!