k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział IV. Publicznoprawne funkcje kapitana (art. 71-72)

553

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!