k.p.c. – Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego – Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych (art. 11

535

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1805 Tytuł I Przepisy ogólne Art. 115313. § 1. Przepisy niniejszej księgi stosuje się do orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych objętych zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1215/2012, rozporządzenia nr 805/2004, rozporządzenia nr 1896/2006, rozporządzenia nr 861/2007, rozporządzenia nr 4/2009 i rozporządzenia nr 606/2013….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!