k.p.c. – Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego – Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności (art. 1145-1153[12])

576

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1805

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.p.c. – Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego – Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych (art. 11
Następny artykułNowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – pełne zinformatyzowanie systemu świadczeń