k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga druga. Postępowanie nieprocesowe – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506-525)

611

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1098 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 1098), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 24.06.2022 r. — dotyczy art. 5182. Art. 506. Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu. Art. 507. Sprawy należące do postępowania nieprocesowego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!