k.p.k. – Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337-424)

597

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1375 Rozdział 40 Wstępna kontrola oskarżenia Art. 337. § 1. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art. 119, art. 332, art. 333 lub art. 335, a także jeżeli nie zostały spełnione warunki wymienione w art. 334, prezes sądu zwraca go oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie 7 dni….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!