k.p.w. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 32-38)

684

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Art. 32. § 1. Rozstrzygnięcia zapadają w postaci orzeczeń, zarządzeń albo mandatów karnych. § 2. Orzeczenie wydaje się w formie wyroku lub postanowienia. Postanowieniem rozstrzyga się, gdy ustawa nie wymaga wydania wyroku. § 3. Postanowienie wydaje sąd, prezes sądu i upoważniony sędzia, a w toku czynności wyjaśniających również organ prowadzący te…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!