k.p.w. – Dział IX. Postępowania szczególne (art. 89-102a)

655

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1963 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 1963), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 07.10.2023 r. — dotyczy art. 96. Rozdział 15 Postępowanie przyspieszone Art. 89. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 90. § 1. Postępowanie…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!