k.p.w. – Dział XI. Nadzwyczajne środki odwoławcze (art. 110-113)

624

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 18 Kasacja Art. 110. § 1. Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, a w sprawach naruszenia praw dziecka także Rzecznik Praw Dziecka. Kasację można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!