k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział I. Przepisy wspólne (art. 1-7[1])

593

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Art. 1. § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. § 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna. Art. 2. W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł XXXIII[1]. Przekazanie nieruchomości (art. 902[1]-902[2])
Następny artykułUstawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych