k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125-150)

612

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Art. 126. § 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.c. – Księga czwarta. Spadki – Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci (art. 941-990[1])
Następny artykułk.c. – Księga czwarta. Spadki – Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe (art. 931-940)