k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151-300)

838

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Rozdział 1 Powstanie spółki Art. 151. § 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. § 3. Wspólnicy…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.c. – Księga czwarta. Spadki – Tytuł IV. Zachowek (art. 991-1011)
Następny artykułk.c. – Księga czwarta. Spadki – Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci (art. 941-990[1])