k.s.h. – Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe – Dział III. Przepisy końcowe (art. 631-633)

594

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Art. 631. Z uwzględnieniem przepisu art. 632 ustawy, tracą moc: 1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. poz. 502, z 1946 r. poz. 321, z 1950 r. poz. 312, z 1964 r. poz. 94, z 1988 r. poz. 326, z 1990 r. poz….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!