k.w. – Dział II. Organy wyborcze (art. 152-191h)

588

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1277 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.07.2022 r. — dotyczy art. 160. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 152. § 1. Stałymi organami wyborczymi są Państwowa Komisja Wyborcza oraz komisarze wyborczy. § 2. Organami wyborczymi powoływanymi w związku z zarządzonymi…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!