Karta Polaka – wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności

959

Dz.U. 2016.1382 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 1382 Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Załączniki