Karty sportowe dla pracowników i ich opodatkowanie

10

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lutego 2021 r. (data wpływu 12 lutego 2021 r.), uzupełnionym pismem z 8 kwietnia 2021 r. (data wpływu 15 kwietnia 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania pracownikom kart sportowych finansowanych w częściach przez pracodawcę, z ZFŚS i przez pracownika oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem kart – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2021 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania pracownikom kart sportowych finansowanych w częściach przez pracodawcę, z ZFŚS i przez pracownika oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem kart.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 kwietnia 2021 r. (data wpływu 15 kwietnia 2021 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 1 kwietnia 2021 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.112.2021.1.IK.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!