Kiedy można wybrać metodę kasową rozliczania VAT?

3

Jeśli jesteś małym podatnikiem, możesz wybrać metodę kasową rozliczania podatku VAT, po uprzednim zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku stosowania metody kasowej obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług przez małego podatnika na rzecz innego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny powstaje (z pewnymi wyjątkami) z chwilą otrzymania zapłaty. Natomiast w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innych podmiotów – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, nie później niż 180. dnia od dnia wydania towaru czy wykonania usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych przez małego podatnika, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonał on zapłaty za nabyte towary i usługi.

Jeżeli rozpoczynasz w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, możesz stosować metodę kasową, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w  proporcji do okresu prowadzonej działalności, kwoty, która odpowiada równowartości:

  • 1 200 000 euro lub
  • 45 000 euro w przypadku podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, są agentami, itp.).

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają (z pewnymi wyjątkami) deklaracje podatkowe za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Źródło: podatki.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!