Kiedy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

71

Zatrudniam kilka osób w sklepie. Jednak w najbliższym czasie nie będę potrzebował takiej liczby pracowników. Muszę ich zwolnić. Czy jako pracodawca mogę skrócić okres wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 36 k.p. pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w przypadku:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!