Kodeks cywilny 2020 – ogłoszono aktualne przepisy

86

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2020 r. pod pozycją 1740 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), zwanej dalej „k.c.”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!