Kodeks postępowania administracyjnego – nowe aktualne przepisy

26

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 kwietnia 2021 r. pod pozycją 735 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „KPA”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!